logo

Søk

ELKO Smart Home

FAQ ELKO Smart Home:

 1.    Må jeg ha ELKO Gateway for å kunne bruke ESH mobil applikasjon?
 2.    Hvordan finner jeg ut hvilken versjon software (SW) jeg har på mine ESH enheter?
 3.    Jeg har lastet opp endringer men fikk en feil under opplasting av endring, hva gjør jeg nå?
 4.    Jeg har mistet kontakt med min ESH Gateway, hvordan fikser jeg det?
 5.     Hvordan oppgraderer jeg min Gateway?
 6.    Hvordan oppgraderer jeg min ESH App til den nyeste versjon?
 7.    Hvordan vet jeg at jeg har den nyeste ESH Gateway software (SW) og ESH mobil App versjon?
 8.    Hvordan oppgraderer jeg de ulike ESH enhetene?
 9.    Hvordan setter jeg ELKO 316 dimmer i parring modus?
 10.    Hvordan setter jeg ELKO 316 dimmer endevender i parring modus?
 11.    Hvordan setter jeg Termostat i parring modus?
 12.    Kan jeg gi tilgang til prosjektet mitt til andre i huset?
 13.    Kan jeg bytte eier til min ESH?
 14.    Kan jeg registrere en annen eier på min ESH Gateway etter at jeg resetter den til fabrikk innstilling?
 15.    Som installatør, hvordan registerer jeg sluttbruker hvis vedkommende ikke er tilstede?
 16.    Kan jeg slette andre brukere i et prosjekt?
 17.    Kan jeg slette meg selv som bruker i en ESH installasjon?
 18.    Jeg er koblet til samme Wifi ruter som min Gateway er tilkoblet til, men jeg ser ingen Local Gateway?
 19.    Jeg er koblet til samme Wifi ruter som min Gateway er tilkoblet til, men min App viser sky Ikon/fjerntilkobling?

1. Må jeg ha ELKO Gateway for å kunne bruke ESH mobil applikasjon?

Ja, man må ha en ELKO Gateway for å kunne sette opp en ELKO Smart Home og styre den via en app. Når det gjelder kun 316 dimmer kit, så fungerer det uten Gateway.

2. Hvordan finner jeg ut hvilken versjon software (SW) jeg har på mine ESH enheter?

 1.    Dette gjør du enkelt ved å logge inn i ESH app og velge prosjektet det gjelder.

   
 2.    Trykk på 'hamburger'-menyen oppe på høyre hjørne, og velg «Oppsett» fra meny:

   
 3.    Trykk på «Systemoppsett»:

   
 4.    Trykk på «Signalnivå»:

   
 5.    Her kan du se versjonsnummer for dine enheter i «versjon»-kolonen.

(NB: Du vil ikke se versjonsnummer for 316 Dimmer endevender).
 

3. Jeg har lastet opp endringer men fikk en feil under opplasting av endring, hva gjør jeg nå?

Du kan trykke på «Last opp endinger knappen» en gang til. Husk at du kan trykke på «last opp endringer knappen» selv om den er grået ut.

Hvis du fortsatt får feilmelding bør du restarte Gateway'en ved å ta ut, og sette inn strømmen på dette. Dermed trykker du igjen på «Last opp endringer».
 

4. Jeg har mistet kontakt med min ESH Gateway, hvordan fikser jeg det?

Først prøv å feilsøke ved å først logge ut, så lukke appen fra Task Manager for så å åpne den igjen. Hvis ikke det løser problemet kan du restarte Gateway ved å ta ut strømmen på Gateway for 10 sekunder og sette den på igjen.

5. Hvordan oppgraderer jeg min Gateway?

Gateway får automatisk oppdateringer. Du kan sjekke om du har den nyeste gateway software versjon ved å:

 1.    Logge inn i ESH app velge prosjektet det gjelder.

   
 2.    Trykk på Hamburgermeny oppe på høyre hjørne, og velg «Oppsett» fra meny:

   
 3.    Trykk på «Systemoppsett»:

4.    Trykk på «Last Ned» og «Oppgrader programvare» og nedlasting vil starte. Hvis du allerede har det nyeste versjon vil du få meldingen: «Gateway er allerede oppdatert til det nyeste versjon».

6. Hvordan oppgraderer jeg min ESH App til den nyeste versjon?

Når en ny versjon av ESH mobil Applikasjon blir tilgjenglig på Apple App Store eller Google Play Store, vil du automatisk få denne oppgradering hvis du har slått på automatisk oppgraderings funksjonen for App Store eller Google Play Store.

Hvis automatisk app-oppgraderings funksjon for App Store eller Google play Store er ikke på, vil du fortsatt få et tall på din App Store /Google Play Store app som viser antall apper som har en nye oppdatering tilgjenglig. Trykker du da på App Store/Play Store app vil du se i oppgraderingsliste om det er en ny oppdatering for ESH App.  
 

7. Hvordan vet jeg at jeg har den nyeste ESH Gateway software (SW) og ESH mobil App versjon?

For Gateway se på svar til spørsmålet: «Hvordan oppgradere jeg min Gateway?»

For mobi App se på svar til spørsmålet: «Hvordan oppgradere jeg min App til den nyeste versjon?»
 

8. Hvordan oppgraderer jeg de ulike ESH enhetene?

Super Firmware oppgraderes ved å:

 1.    Slå av kurssikringen
 2.    Sett inn SD kort
 3.    Slå på kurssikringen
 4.    Sjekk at termostaten er oppgradert (hvis du ikke ser versjonsnummeret når den starter så slå den av og på igjen)
 5.    Slå av kurssikringen
 6.    Ta ut SD kortet
 7.    Slå på kurssikringen igjen.

Super Zigbee oppgraderes ved å:

 1.    Sette inn SD kortet i Super TR.
 2.    Trykk på Meny knappen («M»-knappen).
 3.    Deretter «Generelle inst».
 4.    Deretter «Oppsett»
 5.    Deretter «System»
 6.    Deretter «Fabrikk/Radio fw»
 7.    Deretter «Radio Firmware». Her inne trykker du på «Start».

316 Dimmer Firmware oppgraderes ved å:

1)Sette inn SD kort i dimmer. Vent til både indikator og hvitlys diode blinker samtidig. Dimmer er oppgradert.

Zigbee SW oppgraderes ved å:

 1.    Sette inn SD kort i dimmer.
 2.    Trykk på både dimmerrattet og trykkbryteren inn samtidig i ca. et sekund/til du ser indikator lys blinke fort.
 3.    Vent til indikatorlysrt er helt ferdig å blinke. Merk at den blinker veldig svakt til slut så du må se godt etter om den er faktisk er ferdig. Dimmer Zigbee SW er oppgradert.

Oppgradering av Endevender

NB! Endevenderen bruker omkring 100 ganger mere strøm med SD kort satt inn enn uten. Blir det stående unødvendig lenge i leseren etter at oppdateringen er fullført, er batteriene tomme i løpet av kort tid.

Endevender software oppgraderes ved å:

 1.    Ta ut de gamle batteriene, og kast de på forsvarlig måte.
 2.    Trykk ned dimmerrattet og hold det nede i ca 5 sek.
 3.    Sett inn SD kort.
 4.    Sett inn de nye batteriene (SD-kortet kan ikke leses hvis spenningen på batteriene er for lav).
  VENT i 10 sek (i ny bootloader er det lagt inn blinking med grønn lysdiode).
 5.    Ta ut batteriene.
 6.    Ta ut SD kort.
 7.    Sett inn batteriene.

Zigbee firmware oppgraderes ved å:

 1.    Ta ut de gamle batteriene, og kast de på forsvarlig måte.
 2.    Sett inn SD kortet.
 3.    Sett inn de nye batteriene (SD-kortet kan ikke leses hvis spenningen på batteriene er for lav).
 4.    Trykk ned knappen (SW1) og hold den nede til den grønne lysdioden blinker.
  Vent til den grønne lysdioden slutter å blinke.
 5.    Ta ut batteriene.
 6.    Ta ut SD kort.
 7.    Sett inn batteriene.

 

9. Hvordan setter jeg ELKO 316 dimmer i parring modus?

a.   Start «Søk etter enheter» fra config i ELKO Smart Home App.

b.   Når ESH Appen er i søkemodus - trykk på dimmerknapp og trykkbryter samtidig til grønn LED indikator blinker.

c.   Grønn LED indikator begynner å blinke. Slipp knappene.

d.   Etter 10-15 sekunder kommer det opp melding i appen om at en ny enhet er funnet.

e.   Legg dimmeren inn i ønsket rom og legg til dimmertekst.

f.   Last opp endringer fra ESH App til Gateway.

g.  Test 316GLED dimmeren i ESH App
 

10. Hvordan setter jeg ELKO 316 dimmer endevender i parring modus?

a.   ELKO Smart Home App under config - velg enheter.

b.   Velg hvilken dimmer som skal linkes med endevender.

c.   Trykk ”Koble endevender”.

d.   Langt trykk på trykkbryter til ett blink i grønn LED indikator.

e.   Etter 10-15 sekunder kommer det opp melding i appen om at en ny enhet er funnet.

f.   Last opp endringer fra ESH App til Gateway.

g.  Test Endevenderen.
 

11. Hvordan setter jeg Termostat i parring modus?

a.   Start søk etter nye enheter fra config i ELKO Smart Home App .

b.   Når ESH Appen er i søkemodus;

- trykk og hold ”pil opp” deretter trykk ”M” og hold disse til ”joining” og ”pairing” vises i ELKO Super TR RF displayet.

c.   Etter 10-15 sekunder kommer det opp melding i appen om at en ny enhet er funnet.

d.   Legg termostaten inn i ønsket rom og legg til termostattekst.

e.   Legg inn eller endre valg og verdier.

f.   Last opp endringer fra ESH App til Gateway.
 

12. Kan jeg gi tilgang til prosjektet mitt til andre i huset?

Ja, det kan du gjøre enkelt ved å logge inn med ditt bruker navn og passord i følgende link:

 http://elko.sensio.no

 1.    Her kan du skrive inn eposten til den du vil invitere. Det kan ta litt tid før man mottar en mail invitasjon.
 2.    Så snart vedkommende har akseptert invitasjon skal han/hun gjøre følgende:
  1.    Trykk på linken du får i mailen.
  2.    Trykk på «Please click here to log in»
  3.    Trykk på “Forgot your password”.
  4.    Skriv inn epost din.
  5.    Du vil motta en link der du kan lage passord du kan bruke for å logge inn.
  6.    Nå har du ESH konto.
    

13. Kan jeg bytte eier til min ESH?

Foreløpig støtter vi ikke eierskifte.
 

14. Kan jeg registere en annen eier på min ESH Gateway etter at jeg resetter den til fabrikkinstilling?

Nei, foreløpig er personen som registreres på ESH Gateway permanent registrert, og kan ikke endres selv om Gateway'en resettes.
 

15. Som installatør, hvordan registerer jeg sluttbruker hvis vedkommende ikke er tilstede?

Du kan bruke eposten til eier / kunden og lage et midlertidig passord. Dermed kan eier / kunden gå inn og trykke på "Glemt passord"! for å endre på passordet i etterkant. Husk at eieren må aktivere kontoen sin ved å klikke på linken i velkomst-eposten.
 

16. Kan jeg slette andre brukere i et prosjekt?

Ja, Som eier av ESH dette kan du gjøre enkelt ved å:

 1.    logg inn med ditt ESH bruker navn og passord i http://elko.sensio.no:

   
 2.    Trykk på «Avansert» knappen øverst i vinduet.
   
 3.    Trykk på «Tilgang» knappen:

   
 4.    Her kan du se en liste over de som har tilgang til prosjektet ditt:

   
 5.    Trykk på krysset «X» ved brukerens epost for å slette tilgang for bruker.
   

17. Kan jeg slette meg selv som bruker i en ESH installasjon?

Ja, hvis du ikke er eier på et prosjekt kan du slette deg ved å:

 1.    Overføre eierskap på prosjektet til en annen bruker. For dette se på svar på spørsmål «Kan jeg bytte eier til min ESH?»
 2.    Trykk på kontoadministrasjon i vinduet:
 3.    Under Overskrift «Dine tilgangsrettigheter» finn prosjektet ditt.
 4.    Trykk på krysset «X» under overskriften «slett» ved prosjektet du ønsker å slette deg fra.
   

18. Jeg er koblet til samme Wifi ruter som min Gateway er tilkoblet til, men jeg ser ingen Local Gateway?

Se på svar på spørsmål «Jeg har mistet kontakt med min Gateway, hvordan fikser jeg det?»
 

19. Jeg er koblet til samme Wifi ruter som min Gateway er tilkoblet til, men min App viser sky Ikon/fjerntilkobling?

Se på svar på spørsmål «Jeg har mistet kontakt med min Gateway, hvordan fikser jeg det?»