logo

Søk

ELKO Smart med Enova-støtte og Nord Pool integrasjon

Nå kan man styre boligen basert på strømpriser hentet direkte fra Nord Pool. Løsningen baserer seg på SmartTag på hovedsikringen.

Den nye funksjonaliteten for strømstyring er nå tilgjengelig i ELKO Smart-appen, og krever at man har installert ELKO SmartTags.

I appen vil man kunne se strømpris i sanntid, samt prognosene for dagen. Ved hjelp av automasjoner kan man stille inn smarthjemmet slik at produktene selv justerer seg i takt med strømprisen. Slik brukes minst strøm når prisen er høyest – og omvendt. 

Enova-støtte til ELKO Smart og Smart Energistyring

Med Nord Pool integrasjonen kvalifiserer nå ELKO Smart til Enova-støtte. Kravet fra Enova er at:

  • Styringssystemet skal styre minst to flyttbare strømforbruk (f.eks 2 termostater, eller 1 termostat og 1 rele til styring av varmtvannsbereder). 
  • Styringssystemet tar hensyn til timepris for strøm og total strømbruk i boligen din automatisk. 
  • Arbeidet er utført av godkjent el-installatør. 

ELKO Smart produkter som kvalifiserer til ENOVA-støtte

For å innfri kravet er det nødvendig med minimum 4 produkter, hvor det finnes 2 alternativer (modell og farge på termostaten velges fritt):

  • ELKO SmartHUB + 1 stk SmartTag + 2 stk SmartTermostat
  • ELKO SmartHUB + 1 stk SmartTag + 1 stk SmartTermostat + 1 stk SmartRelé puck

Smart Strømkalkulator

Vi har utviklet en Smart Strømkalkulator som gir et estimat på hvor mye man kan spare på å ta i bruk produkter for smart strømstyring. Test kalkulatoren her

Her finnes spørsmål og svar rundt Enova-støtte