logo

Søk

ELKO Super TR

ELKO Super TR norskutviklet og produsert termostat og regulator i samme enhet. Super TR har en meget enkel og lettfattelig brukermeny og har en innbyggingsdybde på kun 25mm.

 

-termostat og regulator i samme enhet

     
ELKO Super TR er en norskutviklet og norsk-produsert kombinert termostat og regulator. Den har en enkel og selvforklarende innstillingsmeny, klokkefunksjon, dato og justerbar lysstyrke i displayet. ELKO Super TR har en innbyggingsdybde på 25mm og finnes både i RS og ELKO Plus design.  

Superenkel programmering:

 • Gulvføler
 • Innebygget romføler
 • Regulatorfunksjon
 • Valg av forskjellige gulvfølere
 • Begrensningsføler for tregulv
 • Superenkelt ukeprogram
 • Dag eller nattsenk hurtiginnstilling
 • Frostsikring
 • Inngang for ekstern styring
TEKNISKE DATA
 • Driftspenning: 230 V +-10%, 50 Hz
 • Kurssikring: max 16 A
 • Last: max 2300 VA
 • 2-polet elektronisk styrt brudd med relé
 • SD-kort leser for evt. oppdatering av FW (versjonsnr. vises ved påslag)
 • Gangreserve ur: mer enn 24 timer

 

ØNSKET KOMFORTTEMPERATUR
Innstilles når som helst med piltastene, uten bruk av meny-tasten.

 

MAKSVOKTER GULV
Sikrer at temperaturen i gulvet ikke blir for høy når man bruker romføler. Krever at gulvføler er installert.

 

PERIODETID (Syklustid)

 • Regulator: Tiden mellom hver inn/ut-kobling.
 • Termostat: Tiden mellom hver inn/ut-kobling når målt temperatur er innenfor  +-0,5 oC i forhold til innstilt temperatur.

Velg lang tid for (trege) betonggulv og kort tid for (kvikke) tregulv.

 

NATTSENKING MED  UKEPROGRAM
Med ukeprogram kan man velge senkeperioder ned til 1 times intervaller.  ”Nattsenking” kan altså like gjerne foregå på dagtid og man kan ha flere senkeperioder pr. døgn.

 

FARGE PÅ SIFFER
Ønsket verdi (oC i termostatmodus eller % i regulatormodus) vises med røde siffer mens man velger, og 5 sek deretter. I normal drift vises aktuell verdi med blå siffer i komfort-perioder, og med grønne siffer i senke-perioder.

 

ENDRING AV INNSTILLING

 • Trykk M for meny.
 • Se neste side for menyer og valg av alternativer.
 • Innstilling foretas ved å trykke tasten utfor det alternativet man ønsker i menyene som kommer frem etterhvert.  I noen menyer brukes piltastene.
 • Når alternativ er valgt, trykkes Lagre-tasten.
 • Man kan gå bakover i menyene ved å trykke Tilbake. 
 • Dersom ingen taster trykkes, havner man tilbake i hovedmenyen etter 20s.

 

BARNESIKRING

 • Aktivere barnesikring:
  • Hold AV/PÅ-knappen inne i 5 sek
 • Deaktivere barnesikring:
  • Hold AV/PÅ-knappen inne i 5 sek