logo

Søk

12 BOKSER

 

14 BRYTERE

 

15 STIKKONTAKTER

 

16 JORDFEILBRYTER

 

45 ELKO STYRINGSSYSTEMER

 

54 TERMOSTATER

 

     

66 TRAFO OG USB LADERE

 

69 SVAKSTRØMSPRODUKTER


 

88 VERKTØY

 

Kvalitet og miljø

ELKO er ledende innen produksjon av elektroteknisk materiell. I alle aktiviteter tilstrebes en høy miljøstandard. ELKO ønsker å oppnå utvikling og produksjon av miljøvennlige produkter. Ett ledd i denne utviklingen er å velge miljøbevisste underleverandører. Det jobbes også for å nå et minimalt ressurs- og materialforbruk.

Navn, logo og produktbilder

All bruk av ELKO AS sitt navn, logo og øvrige produktlogoer skal kun benyttes med linker til ELKO sine produkter etter avtale med ELKO AS. Produktbilder skal alltid akkrederes ELKO AS.

Vi tilstreber oss at det til enhver tid skal være nøyaktig, oppdatert og kvalitetssikret informasjon på dette nettstedet. Da bilder er tatt over et stort tidsrom fra flere kilder, kan fargen på produktbildene noen ganger avvike fra de faktiske produktene. Vi kan dessverre ikke ta på oss noen form for ansvar for unøyaktigheter eller utelatelse av informasjon på elko.no.

Hvis feil eller unøyaktigheter avdekkes er vi takknemlige for tilbakemeldinger per e-post: support@elko.no