GDE12291-01

Sammenkobling av kompatible enheter til Trådløsbryter

Før du bruker Trådløsbryter som ekstern kontroller må den først legges til i et eksisterende nettverk. Se Legge til en trådløs bryter til et romstyringsnettverk.
MERK: Trådløsbryter kan ikke brukes til å opprette et nettverk.

Utfør denne oppgaven for å tilordne enhetskontroller til en trykknapp på Trådløsbryter for fjernstyrt kontroll

 • Enhetene som skal pares til Trådløsbryter må legges til i et romkontrollnettverk. Maksimal tidsavbrudd for et romkontrollnettverk er 180 s, og derfor må enhetene pares innen 180 s (se Opprette nettverk for romstyring).

 • Lysinnretninger som f.eks. lysbrytere og dimmere kan betjenes på samme måte Trådløsbryter trykknapp, men persiennestyringen må kobles sammen med en annen trykknapp enn den som brukes til belysning.

 1. (Se A, B) Trykk kort på trykknappen (A) 8 ganger.
  Status-LED (B) viser grønt, og LED-ene på alle enhetene viser grønn når romkontrollnettverket er åpnet.
  TIPS: For å spare batteriet, slår den grønne LED-en på Trådløsbryter seg av etter 15 sek, men Trådløsbryter blir værende i modus for sammenkobling.
 2. Velg en kompatibel enhet, og trykk kort 3 ganger på enhetskontrollknappen.
  • Tilkoblet belysningbelastning blinker på/av.

  • Den tilkoblede persiennen beveger seg noe opp/ned.

 3. (Se C, D) Trykk kort på trykknappen (C) eller (D) du vil styre enhetene. Hvis du vil opprette bindinger mellom svitsjer og andre enheter, må du trykke på opp-knappen.
  Dette oppretter en sammenkobling mellom Trådløsbryter og de kompatible enhetene.
  Når sammenkoblingen er fullført, lukkes nettverket for romkontroll. Status-LED-en på alle enheter slås av.
  TIPS: Romkontrollnettverket forblir åpent hvis sammenkoblingen mislykkes.

Søkeresultater (0)

Lukk