logo

Søk

Informasjon relatert til COVID-19

Kjære kunder og partnere.
Situasjonen vi står i nå er veldig spesiell. Vi er i en nasjonal og internasjonal krise, og det angår oss alle. Vi i ELKO er naturligvis preget av situasjonen og har sterk medfølelse for alle som er berørt.

Derfor har vi innført en rekke tiltak - både for å ta vare på våre ansatte, for å bidra til å begrense smitte og for å opprettholde leveransene til kundene våre. Alle ansatte som kan gjøre jobben sin hjemmefra, er for tiden i hjemmekontor og har løpende dialog med kunder på e-post, telefon og videokonferanse. På fabrikken og logistikksenteret har vi iverksatt en rekke sikkerhetstiltak for å sikre helsen til både ansatte, partnere og kunder, samtidig som vi opprettholder produksjon og leveranse.
Vi følger til enhver tid retningslinjene som settes av nasjonale helsemyndigheter, og oppfordrer alle våre kunder og partnere til å gjøre det samme (les mer her)

Liv og helse er første prioritet

Våre prioriteringer som selskap er helt klare. Vår første og viktigste prioritet er helse og liv. Deretter skal vi så langt det lar seg gjøre levere de varene kundene etterspør, med ELKO sin kjente kvalitet.
Per i dag har vi ingen manglende leveranser som følge av Covid-19. Dersom det skulle bli tilfelle, vil vi selvsagt informere kundene våre fortløpende.

En stor takk

Til slutt vil vi gjerne benytte anledningen til å hylle alle helsearbeidere og andre som bidrar til å holde samfunnet trygt og fungerende. Dere er ekte hverdagshelter.

Slik kontakter du oss

Du kan nå oss på tlf 67 80 73 00, supporthenvendelser sendes til ccc@elko.no og prosjekthenvendelser til prosjekt@elko.no