logo

Søk

  • LS Converter 1-10V - Elnummer: 4515076

    Converteren brukes sammen med en LS Wireless lysdemper til å regulere lysstyrken fra belysningsarmaturer montert med 1-10 V spoler. Converteren er innbygget i en 72...