logo

Søk

  • Tidsbryter RS16/T10V PH - Elnummer: 1410298

    Tidsbryter med vekselkontakt, kan benyttes overalt hvor det er praktisk at strømmen slås av eller på etter en gitt tid. Eks. vifter, belysning etc. Tidsbryteren har ...